Σύνολο 4.947.164
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2270/2018 ΕΑΔ:1 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. )ΔΙΟΙΚΗΣΗ2019-01-01Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός13ΠΡΑΞΗ
3. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός24ΠΡΑΞΗ
4. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός16ΠΡΑΞΗ
5. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός10ΠΡΑΞΗ
6. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός3ΠΡΑΞΗ
7. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός12ΠΡΑΞΗ
8. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός11ΠΡΑΞΗ
9. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός14ΠΡΑΞΗ
10. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Περιφέρεια ΚρήτηςΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2019-01-01Τακτικός Προϋπολογισμός15ΠΡΑΞΗ