Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 105,16 €ΑΔΑ: Ψ94ΤΟΞΜΓ-ΕΟΓ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ94ΤΟΞΜΓ-ΕΟΓ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα