Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) για το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τη σύμβαση 358-18/01.06.2018, και το έντυπο δαπάνης 78/29.01.2018.ΑΔΑ: ΨΚΔΥΟΞΜΓ-Β2Τ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΚΔΥΟΞΜΓ-Β2Τ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα