Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 3.488,00 €ΑΔΑ: 63ΥΞΟΞΜΓ-Ε4Μ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 63ΥΞΟΞΜΓ-Ε4Μ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα