Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης που αφορά υπηρεσίες αποστολής και παραλαβής εγγράφων-φακέλων-δεμάτων για το μήνα Δεκέμβριο 2018, σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμ.ΕΣΥΠ 345-18/26.03.2018 και το έντυπο δαπάνης 79/29.01.2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: 6Ν06ΟΞΜΓ-Ο5Ο

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ν06ΟΞΜΓ-Ο5Ο δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα