Σύνολο 1.569
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Πληρωμή δαπάνης αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ύψους 697,50 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
2. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 3.325,52 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
3. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 558,00 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
4. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 737,80 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
5. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 750,82 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
6. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 3.416,20 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
7. Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 405,99 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
8. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 1.086,24 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
9. Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 1.088,10 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ
10. Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 27,18 € Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ)2016-12-31ΠΡΑΞΗ