Σύνολο 124
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) της περιόδου από 1.10.2013 έως 30.11.2013 (A199816192/1.12.2013)) του αριθμ. σύνδεσης 2310795323-PSTN Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-12-31998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094019245ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...770,5032551100-1
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2013-12-31998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ090000045ΔΕΗ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...598,0009300000-2
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής κοινόχρηστων δαπανών Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2013-12-31998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ999505936ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ΑΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...1.142,9850000000-5
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης εργασιών τακτικής συντήρησης ανελκυστήρα, μηνός Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2013-12-31998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ998000924PARK & LIFT EXPERTS EΠΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...110,7050000000-5
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2013-12-31
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (ΟΤΕ) Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Μετρολογίας (ΕΙΜ)2013-12-31998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ094019245ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΕΑπόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρω...236,0032551100-1
7. Απόφαση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Δεκεμβρίου και Οκτωβρίου σύμφωνα με την υπάριθμ 13-13 σύμβαση που υπογράφει στις 01/11//2013 μεταξύ ΕΣΥΠ και της εταιρείας CMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-12-30998007857ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ099972705CMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES Απόφαση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών κα...764,8490600000-33
8. Απόφαση πληρωμής τελών κυκλοφορίας, έτους 2014 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-12-30
9. Απόφαση πληρωμής προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-12-24
10. Απόφαση πληρωμής προκαταβολής προσωπικού μηνός Δεκεμβρίου 2013 Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)Διευθύνων Σύμβουλος2013-12-24