Σύνολο 700
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
2. Έγκριση πληρωμής δαπάνης 55,35 ευρώ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014, που αφορά αμοιβής εργασιών τακτικής συντήρησης ανελκυστήρα μηνός Νοεμβρίου 2014 δαπάνη που αφορά τη ΑΛΜ Μετρολογίας Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)2014-12-16ΠΡΑΞΗ