Σύνολο 198
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Πρακτικό 2012-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΑ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/03/2012 ΡΑ' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/03/2012 ΡΑ' (Β΄ Μέρος)
2. Πρακτικό 2012-03-07
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση Ρ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/03/2012 Ρ' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 07/03/2012 Ρ' (Β΄Μέρος)
3. Πρακτικό 2014-01-15
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΞΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/1/2014 ΞΣΤ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 15/1/2014 ΞΣΤ' (B' Μέρος)
4. Πρακτικό 2014-07-31
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: (Β΄ Τμήμα Διακοπής Εργασιών Βουλής Θέρους 2014), Συνεδρίαση ΚΓ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/07/2014 ΚΓ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 31/07/2014 ΚΓ' (B' Μέρος)
5. Πρακτικό 2014-01-23
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΟΒ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/1/2014 ΟΒ' (Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 23/1/2014 ΟΒ' (B' Μέρος)
6. Πρακτικό 2012-11-02
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α, Συνεδρίαση ΞΒ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 2/11/2012 ΞB΄(Α' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 2/11/2012 ΞB΄(Β' Μέρος)
7. Πρακτικό 1997-07-29
Κοινοβουλευτική Περίοδος Θ, Σύνοδος: (Θέρος 97), Συνεδρίαση ΙΖ.
8. Πρακτικό 2010-03-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ, Σύνοδος: Α , Συνεδρίαση ΟΘ.
Αρχείο Word
9. Πρακτικό 2011-09-22
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Β, Συνεδρίαση ΣΙΗ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας, 22/09/2011 ΣΙΗ΄(A' Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας, 22/09/2011 ΣΙΗ΄(Β' Μέρος)
10. Πρακτικό 2012-03-14
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Γ, Συνεδρίαση ΡΕ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2012 ΡE' (A΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 14/03/2012 ΡE' (B΄ Μέρος)