Σύνολο 21
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. 158 .Προμήθεια καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-04ΠΡΑΞΗ
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-09-04ΠΡΑΞΗ
3. 135 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2020 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-07-29ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
5. 93 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διατήρηση επί τόπου του κεδρόδασους της Νήσου Χρυσής, Ιεράπετρας Κρήτης» Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-05-18ΠΡΑΞΗ
8. 87 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-05-18ΠΡΑΞΗ
9. 85 : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2020 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2020-05-18ΠΡΑΞΗ