93 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διατήρηση επί τόπου του κεδρόδασους της Νήσου Χρυσής, Ιεράπετρας Κρήτης»ΑΔΑ: 6Ζ04ΩΡ8-Ξ3Γ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ζ04ΩΡ8-Ξ3Γ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα