158 .Προμήθεια καυσίμων Δήμου ΙεράπετραςΑΔΑ: ΨΕΗΣΩΡ8-9ΜΛ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΕΗΣΩΡ8-9ΜΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-09-04. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα