Σύνολο 1.742
 
Αναζήτηση στα Πρακτικά της Βουλής για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. Πρακτικό 2015-02-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΣΤ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2015 ΣΤ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2015 ΣΤ' (B΄ Μέρος)
2. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
3. Πρακτικό 2015-02-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Δ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/02/2015 Δ'
4. Πρακτικό 2015-02-24
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση H.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 24/02/2015 H'
5. Πρακτικό 2015-02-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΣΤ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2015 ΣΤ' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/02/2015 ΣΤ' (B΄ Μέρος)
6. Πρακτικό 2015-02-09
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Ε.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 09/02/2015 E' (Β΄ Μέρος)
7. Πρακτικό 2015-02-08
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Δ.
Αρχείο WordΔείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 08/02/2015 Δ'
8. Πρακτικό 2015-03-10
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση Θ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 10/03/2015 Θ'
9. Πρακτικό 2015-03-18
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση IB.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2015 ΙB' (Α΄ Μέρος) Συνεδρίαση Ολομέλειας 18/03/2015 ΙB' (B΄ Μέρος)
10. Πρακτικό 2015-03-19
Κοινοβουλευτική Περίοδος ΙΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), Σύνοδος: Α' Σύνοδος, Συνεδρίαση ΙΔ.
Δείτε το βίντεο: Συνεδρίαση Ολομέλειας 19/03/2015 ΙΔ'