Σύνολο 14.175
 
Αναζήτηση στα ΦΕΚ για:  Επιτροπή Τουρισμού
4. ΦΕΚ 6/A, 2017 http://www.et.gr/
  • ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 2.5 ΚΑΙ 4.2 ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006 (MLC, 2006), ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΝ 11Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2014 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006)».
  • Αναλυτικά...
Προεδρικό Διάταγμα