Σύνολο 65.400
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. Πρακτικό 2ης/23.03.2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ2023-03-20
3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ, ΛΟΓΩ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ2020-10-10ΑνοικτόςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειεςΩΞΤ646ΜΤΛΒ-14ΜΠΡΑΞΗ
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ2020-10-10ΑνοικτόςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειεςΨ1Η546ΜΤΛΒ-2ΤΧΠΡΑΞΗ
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΛΑΜΠΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ(PROJECTORS) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ2020-10-10ΑνοικτόςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειεςΩΨΖΩ46ΜΤΛΒ-ΗΧΓΠΡΑΞΗ
6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ογδόντα (80) τεμαχίων led panel, 600mmx600mm, 4000K, 40watt) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ2020-10-10ΠρόχειροςΧαμηλότερη ΤιμήΠρομήθειες6ΓΙ546ΜΤΛΒ-5ΔΟΠΡΑΞΗ
8. Τροποποίηση των με α/α 3, 18, 22, 68 και 81 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών. Περιφέρεια ΑττικήςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2020-10-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
10. Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014... Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ2020-10-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ