87 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείωνΑΔΑ: ΩΛΠ6ΩΡ8-75Ε

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΛΠ6ΩΡ8-75Ε δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα