84 Αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 5.000€ από τους ΚΑΠ 2020 προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020ΑΔΑ: 962ΩΩΡ8-ΙΡΚ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 962ΩΩΡ8-ΙΡΚ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα