91 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» για την υλοποίηση της πράξης «Παρεμβάσεις στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου» για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017ΑΔΑ: ΩΖΚΦΩΡ8-6ΗΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΖΚΦΩΡ8-6ΗΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα