92 Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Καταγραφή και τεκμηρίωση του ιστορικού αποθέματος στο κέντρο της Ιεράπετρας (Παλιά πόλη- Κάτω Μερά) με ενδεικτική πρόταση ανάπλασης ενός επιμέρους συνόλου του».ΑΔΑ: ΩΔΠΥΩΡ8-ΡΝ4

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΔΠΥΩΡ8-ΡΝ4 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-05-18. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα