135 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2020ΑΔΑ: 68ΕΝΩΡ8-2ΡΠ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 68ΕΝΩΡ8-2ΡΠ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ιεράπετρας » ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ στις 2020-07-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

eidosPraxisSyllogikouΣυγκρότηση
typeOfSullogikoΕπιτροπή
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα