Σύνολο 27.282
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμος Ιεράπετρας2011-12-28ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ Ο.Ε.091858686
2. 2η και 3η εντολή πληρωμής του έργου "Βελτίωση δικτύου αδιαβάτου (Μακρύ Γιαλός)" Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-28124.342,24 EUR25.73122011
3. Εργασία επίβλεψης ορθής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-2911,44 EUR25.61172011
4. Αποδοχές γυμναστών προγραμμάτων Άθληση για Όλους Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-2953,57 EUR15.60412011
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών συντήρησης βιολογικών καθαρισμών και αντλιοστασίων Δήμος Ιεράπετρας2011-12-22ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜ.110292710
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δήμος Ιεράπετρας2011-12-30ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ040503318
7. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-0281,18 EUR00.64632011
8. για την πληρωμή ανταλλακτικών, συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπων μηχανημάτων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-305.634,70 EUR10.62632011
9. για την πληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπων μηχανημάτων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-3012.629,94 EUR10.66712011
10. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και υπαλλήλων Δήμος ΙεράπετραςΤμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών2011-12-301.172,62 EUR00.64212011