Σύνολο 16.001
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
7. Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / Α.Ε.Α.2012-03-30
8. Νόμος 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄52) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ2012-03-30
9. Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 3 του Ν.4056/2012 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)» Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-05-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
10. Μεταβίβαση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 3 του Ν.4056/2012 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)» Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-05-18Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ