Έκτακτη εργασία αποκατάστασης πρόσβασης οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Τ.Κ. Μονολιθίου λόγω έντονων καταπτώσεων και καθιζήσεωνΑΔΑ: 9ΩΩΗΩ99-ΕΩΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΩΩΗΩ99-ΕΩΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΗΜΑΡΧΟΣ στις 2020-07-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΈργα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα