Σύνολο 6.410
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Συντήρηση και επισκευή βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων (ΚΗΙ 7397). Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-355ΠΡΑΞΗ
2. Υποέργο: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ανάντη πρανών και επενδυμένης τάφρου – Λοιπές εργασίες οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Χριστών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων - Συνεχιζόμενο. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-92 με ΑΔΑ ΨΑ6ΙΩ99-9ΨΚ Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-354ΠΡΑΞΗ
3. Υποέργο : Διευθέτηση παρόδιων ερεισμάτων - δημιουργία πρόσβασης πεζών στην είσοδο της Τ.Κ. Πραμάντων Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-353ΠΡΑΞΗ
4. Υποέργο : Διευθέτηση παρόδιων ερεισμάτων - δημιουργία πρόσβασης πεζών στην είσοδο της Τ.Κ. Πραμάντων - Συνεχιζόμενο. -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-93 με ΑΔΑ ΩΕ5ΒΩ99-ΡΞΖ Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-352ΠΡΑΞΗ
5. Λοιποί φόροι και τέλη Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-351ΠΡΑΞΗ
6. Λοιποί φόροι και τέλη -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-159 με ΑΔΑ ΨΗ6ΒΩ99-ΕΩΓ Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-08Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-350ΠΡΑΞΗ
7. Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία συσσιτίων 2020. Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-349ΠΡΑΞΗ
8. Υποέργο: Κατεπείγουσα εργασία αποκατάστασης πρόσβασης οδού προς αντλιοστάσιο οικισμού Ραφταναίων λόγω έντονων καταπτώσεων και καθιζήσεων. Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-348ΠΡΑΞΗ
9. Υποέργο: Κατεπείγουσα εργασία αποκατάστασης τοιχίου λιθοδομής στην Τ.Κ Κορύτιανης λόγω κατάρρευσης του από απρόβλεπτες αιτίες. Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-347ΠΡΑΞΗ
10. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» - Υποέργο 1: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 στις Τ.Κ. Καλεντζίου και Χουλιαράδων» Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2020-10-07Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΑ-345ΠΡΑΞΗ