Σύνολο 657
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΧΕΠ - Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε. Τζουμέρκων Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-31ΠΡΑΞΗ
2. ΧΕΠ - 9ου ΛΟΓ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΩΝ Τ.Κ. ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ. Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-29ΠΡΑΞΗ
3. Απευθείας ανάθεση εργασίας: «Βελτίωση δρόμων πυροπροστασίας Δ.Ε. Πραμάντων» Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-12-23ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση για χορήγηση άδειας 9μηνης ανατροφής τέκνου στην υπάλληλο του Δήμου μας Μουστακλή Σοφία του Ιωάννη Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΗΜΑΡΧΟΣ2014-12-23ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ" ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
7. ΧΕΠ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
8. ΧΕΠ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
9. ΧΕΠ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ
10. ΧΕΠ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2014-12-22SKIP_VAT_REASON_1ΠΡΑΞΗ