Υποέργο: Κατεπείγουσα εργασία αποκατάστασης τοιχίου λιθοδομής στην Τ.Κ Κορύτιανης λόγω κατάρρευσης του από απρόβλεπτες αιτίες.ΑΔΑ: ΩΜΨΝΩ99-ΚΩΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΜΨΝΩ99-ΚΩΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-347
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα