Σύνολο 26
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» στον κ. Μπαλαζίκη Βασίλειο του Θεοφάνη (Τ.Κ Ελληνικού) Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-10-28Λοιπές Κανονιστικές ΠράξειςΠΡΑΞΗ
2. Σύμβαση εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών πλατειών Τ.Κ. Μονολιθίου» Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-10-19ΈργαΠΡΑΞΗ
4. Ψήφιση πίστωσης των ποσών των Κ.Α. Εξόδων που προέκυψαν από Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-10-05Λοιπές Κανονιστικές ΠράξειςΠΡΑΞΗ
5. Περίληψη Διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) ισόγειου κτιρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φορτοσίου και στη θέση "Φανερωμένη" Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-09-01Λοιπές Κανονιστικές ΠράξειςΠΡΑΞΗ
6. σύμβαση με την εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-08-18ΠΡΑΞΗ
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ενοικίαση κτιρίου στη θέση Φανερωμένη της Τ.Κ. Φορτοσίου. Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-08-04ΠΡΑΞΗ
9. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση έργου: «Επισκευή στέγης δημοτικών τουαλετών Τ.Κ. Συρράκου Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-07-12ΈργαΠΡΑΞΗ
10. Αιτήσεις Δημοτών Δήμος Βορείων Τζουμέρκων2011-05-22Λοιπές Κανονιστικές ΠράξειςΠΡΑΞΗ