Συντήρηση και επισκευή βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων (ΚΗΙ 7397).ΑΔΑ: Ψ4ΑΕΩ99-ΖΚΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ4ΑΕΩ99-ΖΚΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-355
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα