Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία συσσιτίων 2020.ΑΔΑ: 6ΤΘ7Ω99-Θ94

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΤΘ7Ω99-Θ94 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-349
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα