Υποέργο: Κατεπείγουσα εργασία αποκατάστασης πρόσβασης οδού προς αντλιοστάσιο οικισμού Ραφταναίων λόγω έντονων καταπτώσεων και καθιζήσεων.ΑΔΑ: ΨΟΦΚΩ99-8ΧΡ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΟΦΚΩ99-8ΧΡ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-348
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα