Σύνολο 1.078
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΤΠΕΔΕ 1,00,ΤΥΔΚ 1,00,ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%,ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
2. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
3. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
4. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΤΠΕΔΕ 1,00,ΤΥΔΚ 1,00,ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,06%,ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
6. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
7. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/1/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
8. ΧΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΑΣΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ - Ημερομηνίες: 30/12/2016 - 30/12/2016 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
9. Παράταση συμβάσεων καθαριότητας για το έτος 2017 Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΗΜΑΡΧΟΣ2016-12-30ΠΡΑΞΗ
10. ΧΕΠ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Δήμος Βορείων ΤζουμέρκωνΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2016-12-30SKIP_VAT_REASON_2ΠΡΑΞΗ