Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων» - Υποέργο 1: «Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου 5x5 στις Τ.Κ. Καλεντζίου και Χουλιαράδων»ΑΔΑ: ΩΒΧ9Ω99-ΨΑΩ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΒΧ9Ω99-ΨΑΩ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΤακτικός Προϋπολογισμός
entryNumberΑ-345
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα