Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας 3 του Ν.4056/2012 (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας οικοδομής)ΑΔΑ: ΨΓΩΕ7ΛΛ-1ΔΝ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΓΩΕ7ΛΛ-1ΔΝ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 2020-07-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα