Σύνολο 406.556
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. ENTOΛH ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2030-11-11
2. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2030-09-11
3. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2029-08-11
4. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2029-07-11
5. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2029-07-11
6. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2028-07-11
7. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2028-07-11
8. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2028-07-11
9. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2028-07-11
10. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης2028-07-11