Σύνολο 885
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-09-25Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
2. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-09-25Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
3. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤ.3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-09-25ΠΡΑΞΗ
4. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤ.1 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-09-07Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
5. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤ.3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-29Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
6. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-28Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
7. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-28Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
8. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤ.3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-28Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
9. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-28Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
10. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ2020-07-28Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ