Σύνολο 701
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ2020-10-07846310032ΠΡΑΞΗ
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ2020-09-29778310032ΠΡΑΞΗ
4. Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθ. 12934/29.11.10/ΔΙΠΕΧΩ ΠΚΜ ΑΕΠΟ, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αριθ.43091/8.9.16/ΥΠΕΝ ΑΕΠΟ (ΑΔΑ 6ΤΙ14653Π8-34Μ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης με ΠΕΤ 2004282121, ως προς την ... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2020-09-2410003ΠΡΑΞΗ
6. Τροποποίηση – Επαναδιατύπωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2020-09-16ΠΡΑΞΗ
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ/ΑΔΜΘ/5766/29.8.2012 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: Β4ΓΑΟΡ1Υ-ΝΧΩ) υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας με ΠΕΤ 1811004629, ως προς την δυναμικότητα, τον φορέα της δραστηριότητας και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, τρέχου... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2020-09-1410003ΠΡΑΞΗ
9. Ανανέωση/Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά τη λειτουργία της ακόλουθης ενιαίας δραστηριότητας: α) λατομείο αδρανών υλικών σε δημοτική έκταση 131.594,86 τ.μ. εντός της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών Αραβησσού,... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2020-08-2510003στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ