Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.ΑΔΑ: ΩΡΖ3ΟΡ1Υ-ΠΗΒ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΡΖ3ΟΡ1Υ-ΠΗΒ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης » ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στις 2020-10-07. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.

kanonistikipraxiaa8463
kanonistikipraxitype10032
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα