Σύνολο 118
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 950 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (950 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας της «ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στο αγρόκτημα Πέρνης του Δήμου Νέστου στο Νομό Καβάλας. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης2014-03-07
4. Έγκριση κατά παρέκκλιση όρων και περιορισμών δόμησης για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης 80 ισοδυνάμων ζώων ιδιοκτησίας κ. Βουλγαρίδη Χρήστου του Αθανάσιου, στην αγροτική περιοχή Μάνδρας του Δήμου Αβδήρων, Νομο... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης2014-02-28
5. Έγκριση κατά παρέκκλιση όρων και περιορισμών δόμησης για την για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής 79 αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους ιδιοκτησίας κ. Ζαφειρώς Μυριωφύτου, στο αγρόκτημα Νεοχωρίου του Δήμου Ξάνθης,... Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΔιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης2014-02-27
8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – ΘράκηςΓενικός Γραμματέας2014-02-12