Σύνολο 281
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 40094/11230/17-10-2014 (ΑΔΑ:Ω50P7ΛΕ-ΞΚ3) ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/2012 Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2020-09-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 4425/1030/18-01-2016 (ΑΔΑ:6ΗΑΤ7ΛΕ-ΥΡΤ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 του Ν. 4056/2012 Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2020-09-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
3. Συγκρότηση Επιτροπής Σταυλισμού στην ΠΕ Κεφαλληνίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων2020-08-28ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για Σταυλικές εγκαταστάσεις της ΠΕ Κέρκυρας. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων2020-05-14ΠΡΑΞΗ
5. ΑΔΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2016-12-15Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 32169/13529/2-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2016-12-07ΠΡΑΞΗ
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΣΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΤΟΥ Ν.4056/2012 (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ2016-11-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν.4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ2016-11-09Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
9. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΤΟΥ Ν.4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ2016-11-08Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
10. Άδεια έγκρισης στάυλου κατηγορίας 1 (πρόχειρα καταλύματα) Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ2016-10-07ΠΡΑΞΗ