Σύνολο 1.933
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
3. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
4. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
5. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
6. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 του Ν. 4056/2012 (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-23ΠΡΑΞΗ
9. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-21Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ
10. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2020-09-21Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...στο κατάστημα της υπηρεσίαςΠΡΑΞΗ