«Έκτακτη εργασία αποκατάστασης πρόσβασης οδού προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θέση ‘Ζερέλια’ Τ.Κ. Πραμάντων λόγω έντονων καθιζήσεων», µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσηςΑΔΑ: 9Π2ΣΩ99-ΗΜ5

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9Π2ΣΩ99-ΗΜ5 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Βορείων Τζουμέρκων » ΔΗΜΑΡΧΟΣ στις 2020-04-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

assignmentTypeΈργα
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα