Σύνολο 94
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  κτηνοτροφικες εγκαταστασεις
1. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση Παραγωγής Βιοαερίου προς παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 250 kwe στην θέση ΚΜ 1818 γαιών Καλυθιών ΔΚ/ΔΕ Καλλιθέας Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ για... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2020-05-1210032στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
2. Ανανέωση της με α.π.: Π.Ν.Α.: 33957/21557/30-10-2008 απόφασης Γεν. Γραμ. Π.Ν.Α. άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της εταιρείας «ALPHA GREEN (ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΑΝΩΝΥΜ... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΣΥΡΟΣ)2016-12-29Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
3. Επανέγκριση - Επικαιροποίηση της Απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του τέως Δήμου Αγίου Μηνά, νυν Δημοτικής Ενότητας Αγίου Μηνά, του Δήμου Χίου, της Περιφέρειας Β. Αιγα... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)2016-12-13Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...ΠΡΑΞΗ
4. ΑΠΟΦΑΣΗ A/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου2016-11-28ΠΡΑΞΗ
5. ΑΠΟΦΑΣΗ A/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου2016-11-28ΠΡΑΞΗ
6. Χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), ως ισχύει,, εντός των διοικητικών ορίων του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίο... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΣΥΡΟΣ)2016-11-11Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
7. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Πτηνοτροφική Μονάδα Ωοτοκίας δυναμικότητας 39.000 πτηνών, στη θέση «Κοσμάς» Κ.Μ. 501Β Γαιών Καλαβάρδα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ) Σαλάκου, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε) Καμείρου, του Δήμου Ρόδο... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2016-10-18Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
9. Χορήγηση άδειας για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Συσκευασιών, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού... Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΣΥΡΟΣ)2016-05-30Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ
10. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: ««Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός – Λιγαρίδια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων»» Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΣΥΡΟΣ)2016-05-24Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...στην ιστοσελίδα του φορέαΠΡΑΞΗ