Σύνολο 1.820
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Επέκταση εγγύησης της εταιρίας DELL μέσω της εταιρίας με την επωνυμία MSYSTEMS IKE για ένα έτος (από 18-3-2018 έως 18-3-2019) για τον υπολογιστή του Φορέα DELL INSPIRON 3148 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-15ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
2. ΑπόφAση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης επέκτασης της εγγύησης της εταιρείας DELL ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-15Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
3. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-13ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη κάλυψη δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-13Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
5. Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης / Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα με αρ. κυκλ ΚΗΗ6897 από 22-12-2017 έως 22-3-2018 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-13ΠΡΑΞΗ
6. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια σφραγίδων ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-13ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
7. Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης / Προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-12ΠΡΑΞΗ
8. Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης / Πληρωμή 6ης δόσης προς το ΚΕΑΟ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-12ΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας σφραγίδων ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-12Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
10. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2018-03-01ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ