Σύνολο 1.586
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΦΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2017» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
2. «Έγκριση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του αγροτικού οχήματος του ΦΔ με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6897» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
3. «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΦΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2017» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...ΠΡΑΞΗ
4. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-08-25ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
5. Απευθείας ανάθεση για έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-08-25ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
6. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-08-22ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
7. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-08-08ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ταχυμεταφορών ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-07-25Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-07-25Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΟΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-07-24Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ