Σύνολο 1.828
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης / Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-23ΠΡΑΞΗ
2. Παράταση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τον Μάρτιο 2018 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-23ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
3. Δελτίο Έγκρισης Δαπάνης / Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-22ΠΡΑΞΗ
4. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-22ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης τεχνικού ασφαλείας για τον Μάρτιο 2018 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
7. Ανανέωση ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος του Φορέα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6897 για τρείς μήνες (από 22-3-2018 έως 22-6-2018) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-19ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το όχημα του Φορέα ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-19Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
9. Επέκταση εγγύησης της εταιρίας DELL μέσω της εταιρίας με την επωνυμία MSYSTEMS IKE για ένα έτος (από 18-3-2018 έως 18-3-2019) για τον υπολογιστή του Φορέα DELL INSPIRON 3148 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2018-03-15ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
10. ΑπόφAση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης επέκτασης της εγγύησης της εταιρείας DELL ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2018-03-15Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ