Σύνολο 276
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών λογιστή. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-23Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-23Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-23Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης μέλους ΔΣ του ΦΔ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
7. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης δικηγορικών εξόδων. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2014-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
8. Έγκριση προϋπολογισμού 2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2014-12-10Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΦορέαΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ2014-12-05Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ2014-12-05Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ