Σύνολο 59
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ορισμός Επιτροπής Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής για έργα και δράσεις Πράσινου Ταμείου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-22
2. Εγκριση των διαδικασιών και των όρων των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του ΤΔ για το Πράσινο Ταμείο 2011 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-22
3. Μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής επιταγών πραγματοποίησης δαπανών του ΦΔΕΔΠ στον Πρόεδρος του ΔΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
4. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου "Κεραία σταθερής τηλεφωνίας της Εταιρίας ΟΤΕ ΑΕ με κωδικό θέσης 0160010 στη θέση Χιονοδρομικό Κέντρο Φλώρινας ΑΤ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
5. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου ¨Κεραία Σταθερής τηλεφωνίας της Εταιρίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδικό θέσης 0160035 στη θέση Πύλη ΤΣ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
6. Μετέγκριση χορήγησης άδειας έρευνας στα πλαίσια προγράμματος του UNDP/GEF ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
7. Έγκριση Σχεδίου Φύλαξης-Επόπτευσης του ΦΔΕΔΠ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
8. Εγκριση προτάσεων έργων για το Πράσινο Ταμείο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
9. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ορκωτού λογιστή ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01
10. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη λογιστή ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-01