Σύνολο 337
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΟΤΕ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-30Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ταχυμεταφορών (ACS) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ανάγκη έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων λόγω μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει των αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-22Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
7. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2017-12-22ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-20Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-12-20Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
10. Ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το όχημα με αρ.κυκλ.ΚΗΗ6897 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-12-20ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ