Σύνολο 193
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Ορισμός επιτροπής για τις προμήθειες και υπηρεσίες που ανατίθενται απευθείας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-10-16Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...ΠΡΑΞΗ
2. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια χαρτιού διάστασης Α0 για το πλότερ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2017-10-16ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
3. Ανάληψη υποχρέωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχετικών με την προστασία και τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2017-10-13Τακτικός ΠροϋπολογισμόςΠΡΑΞΗ
4. Απευθείας ανάθεση για προμήθεια καυσίμων πετρελαίου κίνησης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ2017-10-10ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ
5. «1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2017 του ΦΔΕΔΠ» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-10-10Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΦορέαΠΡΑΞΗ
6. «Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών σχετικών με την προστασία και τη διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΕΠαΠ)» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-10-05ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
7. «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΦΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2017» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. «Έγκριση ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του αγροτικού οχήματος του ΦΔ με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6897» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
9. «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΦΔ στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2017» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...ΠΡΑΞΗ
10. «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης» ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2017-09-01ΠρομήθειεςΠΡΑΞΗ