Σύνολο 473
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  
1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2016 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2015-12-31Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΦορέαΠΡΑΞΗ
2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής για παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και εκτύπωση ημερολογίου. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-31Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ταχυμεταφορών. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-31Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
4. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής προμήθειας πινακίδων. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-31Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
5. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής φόρου. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-31Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
6. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ΔΕΗ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-30Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
7. Εργασίες καθαρισμού στο μονοπάτι προς το νερόμυλο στον Άγιο Γερμανό. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΔΕΔΠ2015-12-29ΥπηρεσίεςΠΡΑΞΗ
8. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής προμήθειας βενζίνης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
9. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του ΦΔ. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ
10. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής ανανέωσης άδειας χρήσης λογιστικού προγράμματος. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ2015-12-29Πρόγραμμα Δημοσίων ΕπενδύσεωνΠΡΑΞΗ