Σύνολο 11
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
3. 336 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» για το έτος 2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-12-07ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
4. 335 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-12-07ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
5. Ορισμός Μελών παραλαβής προμηθειών του Δήμου έτους 2016. Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-10-31Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...ΠΡΑΞΗ
6. 287 Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-10-03ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
7. 289 Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας», για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-10-03ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
8. 283 Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-10-03ΣυγκρότησηΕπιτροπήΠΡΑΞΗ
9. Τροποποίηση προυπολογισμού-τεχνικού προγράμματος 2016 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-09-27ΠΡΑΞΗ
10. 165 Επικαιροποίηση του εγχειριδίου διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2016-06-29ΠΡΑΞΗ