Σύνολο 9
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
1. Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων σε εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 Δήμος ΙεράπετραςΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ2015-12-28ΠΡΑΞΗ
2. Τροποποίηση της με αρ.256/2014 απόφασης Δ.Σ. (Συγκρότηση της Επιτροπής Τουρισμού) Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-12-09ΣυγκρότησηΌργανο Γνωμοδοτικής ΑρμοδιότηταςΠΡΑΞΗ
3. Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2014-2019 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-11-16ΠΡΑΞΗ
5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράπετρας Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-10-07571Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...ΠΡΑΞΗ
6. Ορισμός γραμματέα για την επιτροπή τουρισμού Δήμος ΙεράπετραςΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ2015-07-27ΠΡΑΞΗ
7. Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019 Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-02-19ΠΡΑΞΗ
8. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Τηλεματική διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας. Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-02-09ΠΡΑΞΗ
9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής Δήμος ΙεράπετραςΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ2015-01-09ΠΡΑΞΗ