Σύνολο 6
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Επιτροπή Τουρισμού
2. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ιεράπετρας Δήμος Ιεράπετρας2012-02-24
6. Ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2012 - 2014 Δήμος Ιεράπετρας2012-02-09